گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

گزارش تخصصی دبیر شیمی
فایل کامل گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 47فهرست مطالبچكيدهمقدمهموانع ومشکلات تدریس شیمیاهداف گزارش تخصصی هدف اختصاصی اهداف جزئی مقایسه با شاخص ارزیابی از وضع موجودگردآوري اطلاعاتتجزيه و تحليل نتايج، مرحله اولاجراي راه حل، مرحله اولسطح دانش سطح درك و فهمسطح كاربردارزیابی از وضعیت بعد از اجرای راه حل، مرحله اولجدول1 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا سهجدول2 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفنمودار1 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفتجزيه و تحليل نتايج، مرحله اولارزیابی از وضعیت و جمع آوری اطلاعات ، مرحله دومبعضي از يافته هاي اين مرحله عبارتند از پيشينه تحقيقاتمفهوم نوآوري در آموزشويژگي هاي نوآوري در آموزشنوآوري و تحول در كلاس درساستفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در تدريساستفاده از CD هاي آموزشي در تدريساستفاده از رايانه و اينترنت در تدريساستفاده از وبلاگ آموزشي در تدريساستفاده از روش فعال ياددهي – يادگيري مبتني بر ICTاجراي راه حل ، مرحله دومارزیابی از وضعیت بعد از اجرای راه حل، مرحله دومجدول4 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفنمودار2 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفجدول5 مقايسه پيشرفت تحصيلي در هريك از سطح هاو ميانگين كلاسنمودار3 مقايسه پيشرفت تحصيلي در هريك از سطح هاو ميانگين كلاستجزيه و تحليل نتايج، مرحله دومارزیابی از وضعیت، مرحله سوماجراي راه حل، مرحله سومارزیابی از وضعیت بعد اجرای راه حل و تجزيه و تحليل، مرحله سومارزيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آننتايج حاصل از اقدامنقاط قوت اجرای طرحنقاط ضعف انجام طرحنتيجه گيري و پيشنهاداتمنابع مورد استفاده

 • مقاله اموزش 3dmax

  مقاله اموزش 3dmax فایل کامل مقاله اموزش 3dmax به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقاله اموزش 3dmaxهمراه با تمرینات و مثال ها76 صفحه مصور رنگی فارسی

 • جزوه اصول تهویه و سرمایش گلخانه ها

  جزوه تهویه گلخانه فایل کامل جزوه اصول تهویه و سرمایش گلخانه ها به همراه لینک دانلود دانلود فایل در فصول گرم سال ممکن است درجه حرارت داخل گلخانـه از درجـه حرارت مطلوب براي گیاهان تجاوز نماید. بنابراین بـر اسـاس شـرایط…

 • انسان و امواج الكترومغناطيس

  انسان فایل کامل انسان و امواج الكترومغناطيس به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: انسان و امواج الکترومغناطیسقالب فایل: WORDفهرست مطالب:● چكيده● مقدمه● منابع طبيعي ميدان‌هاي الكترومغناطيسي● منابع ميدان‌هاي الكترومغناطيس ساخت بشر● انسان در ميدان الكترومغناطيسي● اثر ميدان و…

 • خلاصه کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (بوم شناسی)

  خلاصه فایل کامل خلاصه کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (بوم شناسی) به همراه لینک دانلود دانلود فایل 251 اسلاید پاورپونت از خلاصه کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (بوم شناسی) بصورت pdf خلاصه فصل های 1 تا…

 • پاورپوینت علفهای هرز نخود

  پاورپوینت علفهای هرز نخود فایل کامل پاورپوینت علفهای هرز نخود به همراه لینک دانلود دانلود فایل پاورپوینت علفهای هرز نخودخصوصیات عمومی :Cicer arietinum نخود گیاهی است بانام علمیمنشانخود نواحی هیمالایا درهندوستان میباشد، 90 % آن درمناطق گرمسیر ونیمه گرمسیرآسیا،3 %…