گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

گزارش تخصصی دبیر شیمی
فایل کامل گزارش تخصصی دبیر شیمی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 47فهرست مطالبچكيدهمقدمهموانع ومشکلات تدریس شیمیاهداف گزارش تخصصی هدف اختصاصی اهداف جزئی مقایسه با شاخص ارزیابی از وضع موجودگردآوري اطلاعاتتجزيه و تحليل نتايج، مرحله اولاجراي راه حل، مرحله اولسطح دانش سطح درك و فهمسطح كاربردارزیابی از وضعیت بعد از اجرای راه حل، مرحله اولجدول1 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا سهجدول2 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفنمودار1 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفتجزيه و تحليل نتايج، مرحله اولارزیابی از وضعیت و جمع آوری اطلاعات ، مرحله دومبعضي از يافته هاي اين مرحله عبارتند از پيشينه تحقيقاتمفهوم نوآوري در آموزشويژگي هاي نوآوري در آموزشنوآوري و تحول در كلاس درساستفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در تدريساستفاده از CD هاي آموزشي در تدريساستفاده از رايانه و اينترنت در تدريساستفاده از وبلاگ آموزشي در تدريساستفاده از روش فعال ياددهي – يادگيري مبتني بر ICTاجراي راه حل ، مرحله دومارزیابی از وضعیت بعد از اجرای راه حل، مرحله دومجدول4 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفنمودار2 فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلفجدول5 مقايسه پيشرفت تحصيلي در هريك از سطح هاو ميانگين كلاسنمودار3 مقايسه پيشرفت تحصيلي در هريك از سطح هاو ميانگين كلاستجزيه و تحليل نتايج، مرحله دومارزیابی از وضعیت، مرحله سوماجراي راه حل، مرحله سومارزیابی از وضعیت بعد اجرای راه حل و تجزيه و تحليل، مرحله سومارزيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آننتايج حاصل از اقدامنقاط قوت اجرای طرحنقاط ضعف انجام طرحنتيجه گيري و پيشنهاداتمنابع مورد استفاده

 • بررسی موضوع بازرگانی

  تحقیق فایل کامل بررسی موضوع بازرگانی به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمه : بخش بازرگاني به عنوان بخش واسط و پيوند دهنده ديگر بخش هاي اقتصادي استان از اهميت ويژه اي برخوردار است وبطور عام كليه اقداماتي را كه…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)

  نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها فایل کامل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان) به همراه لینک دانلود دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر…

 • تحقيق مباحث در رابطه با «اتانازی»

  اتانازي فایل کامل تحقيق مباحث در رابطه با «اتانازی» به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن:مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است كه چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛…

 • استراتژیک مدیریت بازار و طراحی سیستم و اجرا

  استراتژیک مدیریت بازار فایل کامل استراتژیک مدیریت بازار و طراحی سیستم و اجرا به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست مطالبعنوان:مقدمهطراحی سیستمجمع آوری اطلاعاتتجزیه وتحلیل وطبقه بندی اطلاعاتبرنامه وکنترلاجرامنابعمقدمهامروزه پیشرفت روزافزون فن‌آوری ارتباطات، سازمان‌ها را به رقابتی سخت و آگاهانه…

 • قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو

  حقوق تطبیقی فایل کامل قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لومقدمهدر نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق…